Městská knihovna Kolín - co se chystáMĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KOLÍN


Chystané a probíhající akce

Odběr novinek z MěK Kolín

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o chystaných novinkách a událostech či akcích Městské knihovny Kolín, neváhejte se přihlásit o odběr na adrese:

propagace (at) kni­hovnakolin.cz

22. - 26. 8. 2016 / Uzavření Oddělení pro děti

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM

Z důvodu malování a částečné rekonstrukce bude Oddělení pro děti Městské knihovny Kolín v Husově ulici v týdnu 22. – 26. 8. 2016 UZAVŘENO.

V případě potřeby mohou návštěvníci půjčené dětské knihy vrátit do Biblioboxu před budovou.

Výsledek v podobě vylepšených a atraktivnějších prostor pro naše malé čtenáře by měl být plně připraven od pondělí 29. 8. 2016.

Těšíme se na shledanou.

Miniknihovny v kolínské nemocnici

Již delší dobu Městská knihovna Kolín uvažuje o zřízení tzv. miniknihoven, známých také jako knihobudky, přírodní či venkovní knihovny, pojízdné nebo malé knihovny atp.

V tuto chvíli probíhá fáze vytipovávání přesných míst, kde budou miniknihovny umístěny, získávání povolení a další potřebné náležitosti.

Abychom vyzkoušeli, jak budou miniknihovny fungovat, domluvili jsme se s Oblastní nemocnicí Kolín a 24. 8. 2016 v 11:00 v prostorách nad tamní recepcí slavnostně uvedeme do provozu první z nich. Prozatím budou v nemocnici umístěny 3 – na dětském oddělení, na interně a nad recepcí.

V těchto knihovničkách najdou návštěvníci nemocnice knihy, které jim mohou zkrátit čekání na ošetření nebo zpestřit chvíle při delším pobytu v nemocnici. Jsou označeny samolepkou s logem knihovny a nápisem Prohlížej, sdílej, ochraňuj.

Kdokoliv si může takto označenou knihu vypůjčit a číst ji – pokud ji nestihne přečíst, může si knihu odnést i domů. Knihy budeme postupně doplňovat a zde je šance i pro Vás – pokud máte doma knihy, které již nepotřebujete a myslíte si, že by o ně ostatní mohli mít zájem, doneste je buď přímo do miniknihovny v nemocnici nebo do některého z oddělení kolínské knihovny (ve městě i na sídlišti). Knihy budou rovněž následně označeny a dány dále k dispozici všem, kteří o ně projeví zájem.

Tato služba je bezplatná – budeme mít radost, pokud knihy pomohou zpříjemnit pobyt v nemocnici i jinde.

Děkujeme vedení Oblastní nemocnice Kolín i jejím pracovníkům, kteří nám tento projekt pomohli realizovat a těšíme se, že každá z umístěných knih najde svého čtenáře.

Nový certifikát za úspěšné zdolání kolínské vodárny

Městské informační centrum Kolín s radostí oznamuje, že po vzoru významných světových památek (např. Památník Velkého požáru Londýna) má nyní k dispozici vlastní unikátní certifikáty, kterými budou za výstup na vyhlídku odměňováni návštěvníci vodárenské věže v Kolíně.

Certifikát, který je k dispozici v české a anglické verzi, bude poprvé rozdáván poslední červencový víkend, tedy od soboty 30. 7. 2016.

Každému, kdo certifikát obdrží, bude vystaven na jeho jméno i s datem výstupu na věž – mimo případné suvenýry si tak návštěvníci v certifikátu odnesou i osobní upomínku na tuto kolínskou rozhlednu, jenž zároveň shrnuje i historii tohoto památkového objektu.

Za realizací návrhu tohoto certifikátu stojí Tomáš Koleszár – pracovník Městské knihovny Kolín a správce kolínské synagogy, samotný nápad pochází z hlavy ředitele knihovny Mgr. Pavla Kárníka. Vysázen byl technickým fontem (vodárna jako technická památka), zapracován byl jeden z původních výkresů vodárny stejně jako její aktuální grafika. To vše v decentním provedení a praktickém rozměru, pod záštitou starosty města Mgr. Bc. Víta Rakušana.

Přijďte vyhlídku na kolínské vodárně navštívit i Vy!

1. 7. - 31. 8. 2016 / Prázdninová otevírací doba

LETNÍ PROVOZ 2016

Městská knihovna Kolín upozorňuje své čtenáře a návštěvníky, že v době letních prázdnin, konkrétně 1. 7. – 31. 8. 2016, bude na všech odděleních včetně pobočky na sídlišti opět platit každoroční prázdninový provoz.

Otevírací dobu jednotlivých oddělení v červenci a srpnu najdete na www.knihovnako­lin.cz v sekci SLUŽBY u jednotlivých oddělení, případně tuto informaci i s praktickou záložkou získáte přímo v knihovně.

Mnoho prázdninových zážitků s knihou i bez ní Vám přejí pracovníci Městské knihovny Kolín!


Otevírací doba jednotlivých oddělení Městské knihovny Kolín, včetně letního provozu.

22. 6. - 31. 8. 2016 / Výstava fotografií absolventů OSŠPo Kolín

Výstava fotografických prací absolventů OSŠPo Kolín – Veronika CSONGÁROVÁ, Milan ŠTOLOVSKÝ, Eva ŽATEČKOVÁ.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 22. 6. 2016 v 17:00.


22. 6. – 31. 8. 2016 / SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN

VSTUP VOLNÝ


Prohlídka této expozice mladých talentů bude zdarma přístupná v otevírací době čítárny:

http://www.kni­hovnakolin.cz/ci­tarna

15. 9. 2016 / Kurz tvůrčího psaní Pavla Jonáka

Zážitkový workshop básníka, textaře a lektora Pavla Jonáka, plný uvolněného psaní, zábavy a tipů jak tvořit, na téma Tvořivé psaní, hraní se slovy.

Kurzisté si osvojí kreativní techniky:

 • jak najít a používat správná slova
 • naučí se psát, aniž by byli omezováni vlastním kritickým hlasem
 • odnesou si několik důležitých pravidel psaní a způsoby, jak je porušovat
 • během workshopu vznikne několik textů, z nichž na některých budou následně pracovat

To vše (a ještě něco navíc) nenásilně a v tvůrčí atmosféře.


ČTVRTEK 15. 9. 2016 / 16:00 – 19:00 / SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Audioknihy na CD k vypůjčení

Od ledna 2016 si v naší čítárně můžete vybírat z nově budované (tedy stále rostoucí) nabídky audioknih – nahrávek mluveného slova.

Městská knihovna Kolín Vám nabízí řadu zajímavých titulů – jejich seznam naleznete v našem webovém katalogu při hledání ve všech dokumentech pod klíčovým slovem AUDIOKNIHY:

http://www.kni­hovnakolin.cz/ka­talog

Výpůjční doba audioknih je 14 dní s možností prodloužení.

Putování po kolínských zajímavostech s Městskou knihovnou Kolín

Městská knihovna Kolín pro Vás připravila od dubna 2016 novinku – zveme Vás na Putování po kolínských zajímavostech.

Sraz bude vždy v 9:30 na pobočce knihovny na sídlišti v Benešově ulici a cílem budou zajímavá místa Kolína a další.

Putování nepotrvá déle než dvě hodiny a v případě špatného počasí se ruší.

Bližší informace k jednotlivým putováním najdete na našich stránkách, Facebooku i nástěnkách.


DATA A CÍLE JEDNOTLIVÝCH PUTOVÁNÍ

 • 15. 4. 2016 / Vodárna Kolín (přesunuto z 8. 4. 2016 kvůli počasí)
 • 29. 4. 2016 / Starý židovský hřbitov Kolín
 • 6. 5. 2016 / Polepské vodopády
 • 20. 5. 2016 / Synagoga Kolín
 • 10. 6. 2016 / Práchovna Kolín
 • 17. 6. 2016 / Petřínská rozhledna Praha (na přání putujících)

Další putování se plánuje po letních prázdninách a bude včas upřesněno.

28. 4. - 28. 8. 2016 / Výstava v synagoze - Josef Čapek: Život a dílo

Město Kolín, Městská knihovna Kolín, Středočeská vědecká knihovna v Kladně a Památník Karla Čapka Vás společně zvou na výstavu JOSEF ČAPEK: ŽIVOT A DÍLO.

Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého mladšího bratra Karla.

Na výstavních panelech je zdokumentována jeho tvorba literární i výtvarná, odvíjí se jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s bratrem Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích.

Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka Strž ve Staré Huti.


28. 4. – 28. 8. 2016 / SYNAGOGA KOLÍN – NA HRADBÁCH 157

Výstava bude přístupná skrze Městské informační centrum Kolín:

http://www.in­focentrum-kolin.cz/kontakt

Design © Tomáš Koleszár (The NFe) 2016

28. 4. - 31. 10. 2016 / Výstava v synagoze - Druhý život českých svitků Tóry

Město Kolín, Městská knihovna Kolín a Židovské muzeum v Praze Vás společně zvou na výstavu DRUHÝ ŽIVOT ČESKÝCH SVITKŮ TÓRY.

Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy svitků Tóry v období holocaustu a po něm, se zvláštním zřetelem na vylíčení průběhu jejich odprodeje v roce 1964 a současné existence s prezentací nejzajímavějších aktivit jejich současných držitelů.

Expozici doplňuje stejnojmenný dokumentární film režiséra Ivana Pokorného, dostupný v české a anglické verzi.


28. 4. – 31. 10. 2016 / SYNAGOGA KOLÍN – NA HRADBÁCH 157

Výstava bude přístupná skrze Městské informační centrum Kolín:

http://www.in­focentrum-kolin.cz/kontakt

Design & Torah Photo © Tomáš Koleszár (The NFe) 2016

31. 10. 2016 / Literární soutěž Macharovo pero 2016

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 11. ročník literární soutěže MACHAROVO PERO 2016 pod záštitou starosty města Kolína Víta Rakušana s podtitulem To nejlepší, co jsem napsal(a) pro 11. ročník literární soutěže.

 • TÉMA PRO VŠECHNY KATEGORIE

  Literární téma si může každý soutěžící zvolit sám, jaké chce – jediná podmínka účasti je, aby se literární příběhy vztahovaly více či méně ke Kolínu

 • KATEGORIE

  1. kategorie / 1.–5. ročník ZŠ

  2. kategorie / 6.–9. ročník ZŠ

  3. kategorie / učiliště, střední a vysoké školy

 • TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

  31. října 2016

 • KAM JE ODEVZDAT

  Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici

 • POROTA

  Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda)

  Dana Serbusová (dramaturgyně a režisérka)

  Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně a novinář)

  Pavel Kárník (ředitel Městské knihovny Kolín)

 • NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE

  Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5

  Délka soutěžní práce 1–3 strany textu

  Práce bude odevzdána ve čtyřech tištěných kopiích + zaslána v elektronické podobě na e-mail

  Na každé kopii musí být uvedeno jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo soutěžícího, jeho adresa, škola, třída a kategorie, ve které soutěží

Porota žádá účastníky soutěže, aby dodrželi všechny uvedené podmínky. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 30. listopadu 2016.

Páteční malá autorská čtení

Řada komorních autorských čtení kolínských spisovatelů, probíhájí v Oddělení pro dospělé v Husově ulici, bude pokračovat opět na podzim 2016.

Pokud i Vy máte zájem účastnit se coby autor, dejte nám kdykoliv vědet:

propagace (at) kni­hovnakolin.cz


AUTOŘI:

 • 15. 4. 2016 / Kateřina Šmídová
 • 1. 4. 2016 / Jitka Nováková: Touhy z balkónu
 • 18. 3. 2016 / Yanna Ram
 • 4. 3. 2016 / Dominik V. Spudil
 • 19. 2. 2016 / Kateřina Hájková: Karneval života
 • 5. 2. 2016 / Kateřina Šmídová
 • 22. 1. 2016 / Dominik V. Spudil
 • 8. 1. 2016 / Dominik V. Spudil

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN / 16:00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Soutěž Poznejte své město 2015/2016

Městská knihovna Kolín vyhlašuje další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, tentokrát s podtitulem Sochy a pamětní desky Kolína. Od října 2015 každý měsíc najdete v čítárně a regionálním oddělení knihovny soutěžní fotografii pro daný měsíc. Vaším úkolem bude poznat, která z pamětihodností či památníků je na ní vyobrazena a správnou odpověď si každý měsíc zapsat do své soutěžní karty, kterou obdržíte na místě. Ze správných odpovědí v listopadu 2016 opět vylosujeme a odměníme vítěze – své vyplněné soutěžní karty můžete odevzdávat do 28. 10. 2016 v čítárně.

Soutěž bude probíhat v období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 a započne v rámci Týdne knihoven 2015.

Jednotlivé fotografie naleznete také zde v galerii, soutěžní kartu v tiskové kvalitě zde:

http://www.kni­hovnakolin.cz/…rta­_2015.jpg

Městská knihovna Kolín pořádá v rámci Týdne knihoven 2015 další ročník poznávací soutěže Poznejte své město s podtitulem Sochy a pamětní desky Kolína. Od října 2015 každý měsíc najdete v čítárně a regionálním oddělení knihovny soutěžní fotografii pro daný měsíc. Vaším úkolem bude poznat, která z pamětihodností či památníků je na ní vyobrazena a správnou odpověď si každý měsíc zapsat do své soutěžní karty, kterou obdržíte na místě. Ze správných odpovědí v listopadu 2016 opět vylosujeme a odměníme vítěze.

Jednotlivé fotografie naleznete také zde v galerii, soutěžní kartu v tiskové kvalitě zde: http://www.knihovnakolin.cz/doc/PSM_karta_2015.jpg

Moudré a kultivované stáří

Díky fialovému vozu Peugeot 107 už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis. Nejenže jim je automobil doveze, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma. Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu Moudré a kultivované stáří částkou 100 tisíc korun a TPCA věnovala knihovně svůj dvoumiliontý vyrobený vůz.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonech 321 720 160 a 602 303 192, nebo e-mailem na adrese:

sluzby (at) kni­hovnakolin.cz

Díky fialovému vozu Peugeot 107 už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis. Nejenže jim je automobil doveze, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma. Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu Moudré a kultivované stáří částkou 100 tisíc korun a TPCA věnovala knihovně svůj dvoumiliontý vyrobený vůz.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonech 321 720 160 a 602 303 192, nebo e-mailem na sluzby@knihovnakolin.cz.

Deskové hry od Albi a Mindoku na dětských odděleních

Od roku 2014 Vám nabízíme k vypůjčení množství deskových her pro celou rodinu i jednotlivce ve všech věkových kategoriích. Nabídku pro Vás stále rozšiřujeme, více informací a hry samotné naleznete přímo na dětských odděleních.

Přijďte si i Vy nějakou z her vyzkoušet!

K zapůjčení zdarma od ledna 2014.

Projekt Včelka v Městské knihovně Kolín zdarma

Městská knihovna Kolín nabízí svým čtenářům přístup do aplikace projektu Včelka uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Procvičujte s dětmi čtení každý den.

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Je vytvářena odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Přijďte Včelku také vyzkoušet:

https://www.vcel­ka.cz/…ary/203/run/

Městská knihovna Kolín nabízí svým čtenářům přístup do aplikace projektu Včelka uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Procvičujte s dětmi čtení každý den.

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Je vytvářena odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Přijďte Včelku také vyzkoušet:
https://www.vcelka.cz/cs/library/203/run/

Rozečti.se v Městské knihovně Kolín zdarma

Rozečti.se – online výuka rychlého čtení zdarma pro čtenáře českých knihoven.

Dlouhodobě pracujeme na rozvoji aplikace pro výuky rychlého a efektivního čtení a tématu čtení se věnujeme i v dalších projektech. Rádi bychom právě touto prací svým dílem přispěli ke zlepšení čtení nejen v ČR, ale i dále. A knihovny jsou v tomto pro nás naprosto přirozeným i hlavním partnerem. Jsme proto rádi, že všem knihovnám v celé České republice můžeme nyní zprostředkovat novou službu pro jejich čtenáře – přístup do plné verze online výuky rychlého čtení uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Pro spuštění online výuky stačí navštívit webové stránky projektu a vybrat si příslušnou lekci k procvičení:

http://knihov­na.rozectise.cz/707

Sběrné místo v Městské knihovně Kolín - ekologii vstříc společně!

Městská knihovna Kolín a Městské informační centrum Kolín se připojily do sítě sběrných míst pro ekologickou likvidaci odpadu.

Nyní tak lze prázdné tonery & cartridge z tiskáren a vybité akumulátorové baterie zdarma vhazovat do označených kartonových boxů na těchto místech:

Městská knihovna Kolín, Husova 69 – 1. patro

Městská knihovna Kolín, pobočka Benešova ulice – chodba

Městské informační centrum Kolín, Na Hradbách 157 – kancelář

© Městská knihovna Kolín 2008–2016

KNIHOVNÍ ŘÁD · PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETU · CENÍK · RSS