Městská knihovna Kolín - co se chystáMĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KOLÍN


Chystané a probíhající akce

31. 8. - 4. 9. 2020 / Výprodej knih 09/2020

Tradiční výprodej knih z již vyřazeného fondu knihovny a darů našich čtenářů.

Za zlomek ceny tak třeba můžete objevit poklad pro svou soukromou knihovnu.

Přijďte si vybrat i Vy!

Prodej bude probíhat v provozní době čítárny:


 • 31. SRPNA – 4. ZÁŘÍ 2020 / SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN

30. 10. 2020 / Literární soutěž Macharovo pero 2020

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 15. ročník literární soutěže MACHAROVO PERO pod záštitou starosty Kolína Michaela Kašpara.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A TÉMATA

 • 1. kategorie 1.–5. ročník ZŠ: Kolínská pohádka/pověst
 • 2. kategorie 6.–9. ročník ZŠ: Činy jsou mocnější než slova
 • 3. kategorie učiliště, střední a vysoké školy: Tajemná komnata Kolína

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 • 30. října 2020

KAM JE ODEVZDAT

 • Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici

POROTA

 • Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda)
 • Dana Serbusová (dramaturgyně a režisérka)
 • Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně a novinář)
 • Pavel Kárník (ředitel Městské knihovny Kolín)

NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE

 • Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
 • délka soutěžní práce 1–3 strany textu
 • práce bude odevzdána ve čtyřech tištěných kopiích + zaslána v elektronické podobě na e-mail ''reditel@kni­hovnakolin.cz''
 • na každé kopii musí být uvedeno jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo soutěžícího, jeho adresa, škola, třída a kategorie, ve které soutěží

Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící z Kolína či studenti kolínských škol. Účastníky porota žádá, aby všechny uvedené podmínky dodrželi. Soutěžní práce může pořadatel zveřejnit či bezplatně využít k propagaci.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 2. prosince 2020 v sále Městské knihovny Kolín.

AKTUÁLNĚ: Vracení knih do biblioboxu

K vrácení půjčených knih v provozní době hlavní budovy v Husově ulici, prosíme, již nevyužívejte bibliobox – knihy do karanténní místnosti půjdou přímo z oddělení, na kterém je vrátíte.

Bibliobox nadále využívejte tak, jako dříve – tedy v době, kdy je knihovna zavřená.

Děkujeme, vážení čtenáři.

AKTUÁLNĚ: Otevírací doba knihovny v květnu 2020

I přes jistá omezení pro Vás naše knihovna funguje od prvního dne, kdy to bylo možné a my se tak snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro nás všechny v tomto zvláštním čase. Navštívit nás proto můžete v době, na kterou jste běžně zvyklí s výjimkou květnových pátků – první dva byly státními svátky a zbylé bude knihovna otevřena pouze dopoledne. Dětská oddělení proto v tyto pátky otevírací dobu přesouvají a k tomu o dopoledne rozšiřují i středy.


Oddělení pro dospělé (Husova i Benešova), čítárna & literatura regionu:

 • PONDĚLÍ • 8–17
 • ÚTERÝ • zavřeno • čítárna otevřena 8–11
 • STŘEDA • 8–18
 • ČTVRTEK • 8–17
 • PÁTEK • 8–12 • zkrácen o odpoledne

Oddělení pro děti (Husova i Benešova):

 • PONDĚLÍ • 12–17
 • ÚTERÝ • zavřeno
 • STŘEDA • 8–18 • prodloužena o dopoledne
 • ČTVRTEK • 12–17
 • PÁTEK • 8–12 • přesunut na dopoledne

Stále platí dříve uvedená pravidla:

 • studovna, výstavní sál a veřejný internet jsou mimo provoz
 • kapacita současně obsluhovaných návštěvníků je omezena
 • při vstupu je nutné použít dezinfekci na ruce
 • při vstupu je třeba mít obličej zakrytý rouškou
 • dodržujte rozestup a řiďte se instrukcemi obsluhujících pracovníků

K vrácení půjčených knih v provozní době hlavní budovy v Husově ulici, prosíme, již nevyužívejte bibliobox – knihy do karanténní místnosti půjdou přímo z oddělení, na kterém je vrátíte. Bibliobox nadále využívejte tak, jako dříve – tedy v době, kdy je knihovna zavřená.

Využijte možnost objednávek knih elektronicky nebo mailem na konkrétní oddělení, omezte svou návštěvu knihovny na co nejnutnější čas, aby i ostatní čtenáři mohli využít našich služeb. Děkujeme za ohleduplnost.

K nutným opatřením náleží i zrušení všech dříve naplánovaných a oznámených akcí. Sledujte proto web knihovny nebo naše stránky na Facebooku, kde budeme nadále zveřejňovat veškeré informace, případné změny a vývoj situace v knihovně vůbec.

Od června budou otevírací hodiny knihovny již zcela běžné, přes červenec a srpen tak bude platit i každoroční letní provozní doba.

Spolu to zvládneme.


AKTUÁLNÍ PROVOZ KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři,

přes šibeniční termín jsme se rozhodli neodkládat otevření naší knihovny a zajistit půjčování v omezeném režimu.

K vrácení půjčených knih na hlavní budově v Husově ulici, prosíme, již nevyužívejte bibliobox – knihy do karanténní místnosti půjdou přímo z oddělení, na kterém je vrátíte.

Studovna a internet jsou do odvolání uzavřeny, stejně jako výstavní sál.

U vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, čtenáři knihovny musí udržovat dvoumetrové rozestupy. Povinné jsou pochopitelně roušky.

Využijte možnost objednávek knih elektronicky, omezte prosím svou návštěvu knihovny na co nejnutnější čas, aby i ostatní čtenáři mohli využít služeb knihovny. Děkujeme za ohleduplnost.

Další informace o našich službách budeme uveřejňovat postupně na Facebooku i na webu knihovny.

Vaše knihovnice + 2 knihovníci.

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV: Rozcestník dětské literatury

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV

Ročně v České republice vychází kolem dvou tisíc knih určených dětským čtenářům. To je široký výběr, ve kterém není vůbec lehké se vyznat. Rodiče a učitelé tak často sahají k osvědčené klasice, kterou všichni znají, do které už dnes patří kromě Pejska a kočičky nebo Pipi Dlouhé punčochy třeba i Harry Potter. Kvalitní literatury je však mnohem více a vycházejí i nové tituly, které nejsou široké veřejnosti dostatečně známé.

Proto odborníci z Oddělení literatury pro děti a mládež Městské knihovny v Praze vytvořili nový rozcestník věnovaný podpoře dětského čtenářství, kde je soustředěný seznam knih pro děti a mládež. Využili přitom i doporučující materiály českých knihoven nebo třeba výběr Nejlepší knihy dětem.

Technickou stránku projektu zajistila Moravská zemská knihovna a její projekt Knihovny.cz.


Rozcestník dětské literatury:

#KnihovnyPROTIviru:

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV: #KnihovnyPROTIviru

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV

Přesto, že jsou teď všechny knihovny zavřené, mají i v těchto časech stále co nabídnout.

V reakci na obrovskou poptávku po elektronických zdrojích dostupných na dálku Moravská zemská knihovna spustila webového průvodce #KnihovnyPROTIviru, kterým chce lidem usnadnit hledání i výběr.

Na své si přijdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiče, jejichž děti se doma už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní přišli o přístup ke klasickým knihám.

Studenti VŠ zde najdou i odkaz na dočasně zpřístupněné digitalizované fondy Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny, které až dosud byly dostupné jen ze studoven.

Na přípravě se podíleli pracovníci Knihovny.cz, Digitálníknihov­ny.cz, za výrazné porpory PR oddělení a dalších pracovníků MZK, která tuto činnost zastřešuje.

Současně byl také uveden v život hashtag #knihovnyprotiviru a MZK Vás tímto vyzývá k jeho používání. Nabízíte veřejnosti v čase zavření něco unikátního, streamujete, šijete roušky? Podělte se o to na sociálních sítích a doplňte #knihovnyprotiviru. Spojíme tak síly dohromady.


#KnihovnyPROTIviru:

Příspěvek MZK na Facebooku ke sdílení:

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV: Nabídka využití časopisu Malý tvořivec

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV

V době, kdy jsou děti doma a rodiče se je snaží zabavit i poučit, nabízíme využití časopisu Malý tvořivec, který vydává Klub tvořivých knihovníků SKIP.


Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení na adrese:

Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům speciálně upozorňujeme na loňské jarní číslo, kde jsou různé kvízy s velikonoční tématikou:

O časopise a jeho vzniku se můžete více dozvědět v článku v Bulletinu SKIP:

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV: Vysokoškolákům knihy online

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17. 3. 2020 využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Zpřístupněno tak bude více než 206.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran.

Dohoda, která byla 16. března 2020 podepsána, umožní studentům a pedagogům veřejných i soukromých vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius. Týkat se to bude také těch děl, která jsou nyní chráněna autorským zákonem. Po dobu vyhlášení nouzového stavu si budou moci vysokoškoláci fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nelze povolit stahování a tisk těchto fondů.


Aplikaci Kramerius lze pustit online:

Dohoda:

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV: Munispace - digitální čítárna Masarykovy univerzity

TROCHA DOBRÝCH ZPRÁV

Masarykova univerzita v Brně Vám nabízí služby své digitální čítárny MUNISPACE.

Munispace, nebo také online čítárna, je prostor pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Nabízí Vám odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě.

Nakladatelství Munipress shromažďuje informace o všech elektronických knihách vydaných v rámci Masarykovy univerzity. Munispace Vám tyto záznamy zpřístupňuje a umožňuje v nich fulltextově vyhledávat. Na zveřejňování plných textů knih se přitom podílejí i jiné digitální knihovny.

V této digitální čítárně je přes 1000 publikací, z nichž 800 je v režimu Open Access a je tak možné je zdarma stahovat.


Digitální čítárna publikací Masarykovy univerzity MUNISPACE:

Odběr novinek z knihovny

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o chystaných novinkách a událostech či akcích Městské knihovny Kolín, neváhejte se přihlásit o odběr na adrese:

Rozšíření a sjednocení otevírací doby knihovny

Kolínská knihovna od ledna 2020 rozšiřuje otevírací dobu.

Vyslyšeli jsme mnohá přání a provoz rovněž sjednocujeme – na všech odděleních knihovny hlavní budovy i na pobočce na sídlišti. V součtu všech oddělení navyšujeme výpůjční dobu o 14 hodin týdně. Jak tedy budeme mít od ledna 2020 otevřeno?


Oddělení pro dospělé (Husova i Benešova), čítárna, studovna a literatura regionu, výstavní sál a veřejný internet:

 • PONDĚLÍ / 8–17
 • ÚTERÝ / zavřeno / čítárna a studovna otevřena 8–11
 • STŘEDA / 8–18
 • ČTVRTEK / 8–17
 • PÁTEK / 8–16

Oddělení pro děti (Husova i Benešova):

 • PONDĚLÍ / 12–17
 • ÚTERÝ / zavřeno
 • STŘEDA / 12–18
 • ČTVRTEK / 12–17
 • PÁTEK / 12–16

Novou otevírací dobu obdržíte v tištěné podobě na kterémkoliv z oddělení knihovny.

Nabídka pronájmu reklamní plochy - výlohy v centru Kolína

NABÍDKA

Městská knihovna Kolín nabízí pronájem reklamní plochy – výlohy na adrese v Husově ulici 69 v Kolíně, vhodné pro účely umístění propagačních materiálů nájemce.

Smlouvu možno uzavřít na dobu neurčitou, minimální požadovaná nabídka nájemného činí 20 Kč na den.

Nabídky se specifikací záměru pronájmu lze zaslat elektronicky i písemně:

Prodejní síť vstupenek

Městské informační centrum Kolín v ulici Na Hradbách 157 nabízí možnost zakoupení vstupenek přes prodejní sítě Ticketmaster, Ticketportal, TicketArt a Colosseum Ticket.

Pořídíte zde tak vstupenky na festivaly, koncerty, do divadel, na sportovní utkání a mnoho dalších akcí. Samozřejmostí je i nákup dárkových poukázek.


Putování po kolínských zajímavostech s Městskou knihovnou Kolín

Zveme Vás na Putování po kolínských zajímavostech – pojďte s námi protáhnout své tělo a dozvědět se něco nového.

Sraz je běžně v 9:30 na pobočce knihovny na sídlišti v Benešově ulici (pokud není uvedeno jinak), cílem jsou zajímavá místa Kolína a další a těšit se na Vás vždy bude knihovnice Libuše Novotná.

Běžně putování nepotrvá déle než dvě hodiny a v případě špatného počasí se ruší.


AKTUÁLNÍ TERMÍN A CÍL

 • V PŘÍPRAVĚ

DATA A CÍLE VŠECH PUTOVÁNÍ (VČETNĚ UPLYNULÝCH)

 • 18. 10. 2019 / Kolínská kavárna Pod věží / Sraz již v 9:00.
 • 4. 10. 2019 / Veltruby, Ovčáry a Sendražice / Sraž již v 8:45.
 • 13. 9. 2019 / Hluboký Důl a Polepy / Sraz již v 8:00.
 • 14. 6. 2019 / Poděbrady aneb V zámku a podzámčí / Sraz již v 9:00.
 • 24. 5. 2019 / Chráněné stromy v Kolíně s Jaromírem Vonšovským.
 • 26. 4. 2019 / Centrální hřbitov v Kolíně / Sraz již v 9:15.
 • 22. 3. 2019 / Pomník Františka Kmocha v Kolíně s Hanou Zrůstovou.
 • 26. 10. 2018 / Průmyslová zóna Ovčáry / Sraz již v 9:00 / Odjezd autobusem č. 1 do Sendražic, trasa bude dlouhá 3–4 km.
 • 12. 10. 2018 / Vítězov a Bedřichov / Sraz již v 9:00, část cesty vlakem.
 • 14. 9. 2018 / Cesta do neznáma / Sraz již v 9:15, odjezd autobusem č. 3 v 9:29.
 • 15. 6. 2018 / Štítarské údolí.
 • 24. 4. 2018 / Nový kolínský stacionář na Husově náměstí.
 • 13. 10. 2017 / Přes Klavary do Nové Vsi.
 • 29. 9. 2017 / Prostory Městské knihovny Kolín, kolínské lapidárium a nově otevřené terasy MSD – zájemci se mohou připojit v 10:00 před budovou knihovny v Husově ulici.
 • 8. 9. 2017 / Kolínská Synagoga s posezením na parkánu.
 • 16. 6. 2017 / Památné stromy v Kolíně.
 • 2. 6. 2017 / Vinice – Sendražice.
 • 19. 5. 2017 / Peklo.
 • 7. 10 2016 / Památné stromy v okolí pobočky knihovny na sídlišti.
 • 16. 9. 2016 / Nový židovský hřbitov Kolín.
 • 17. 6. 2016 / Petřínská rozhledna Praha (na přání putujících).
 • 10. 6. 2016 / Práchovna Kolín.
 • 20. 5. 2016 / Synagoga Kolín.
 • 6. 5. 2016 / Polepské vodopády.
 • 29. 4. 2016 / Starý židovský hřbitov Kolín.
 • 15. 4. 2016 / Vodárna Kolín.

Půjčování e-knih pro čtenáře kolínské knihovny

V červnu 2018 kolínská knihovna zavedla výpůjčky e-knih pro své čtenáře.

Jedná se o přibližně 6.000 titulů z nabídky specializovaného portálu eReading.cz, mezi kterými jsou i naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Vybrané e-knihy si z pohodlí domova můžete jednoduše vybrat a vypůjčit v on-line katalogu knihovny, ty se poté obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading ve Vašem zařízení s viditelně označeným termínem vrácení.

Výpůjční lhůta každé jednotlivé e-knihy je 31 dnů a najednou lze mít zapůjčené vždy maximálně 3 tituly, které lze následně číst i bez nutnosti aktivního připojení k internetu. Teprve po vypršení vlastní lhůty se každá vypůjčená e-kniha z Vaší knihovničky v aplikaci automaticky sama vrátí, čímž odpadá starost s jejím vrácením – ručně před vypršením termínu výpůjčky vracet nelze. Tituly není možné ani prodlužovat – v případě potřeby si požadovanou e-knihu jednoduše vypůjčte znovu.

V on-line katalogu knihovny e-knihy hledejte buď podle konkrétních titulů nebo zadáním dotazu EREADING do vyhledávání, případně tituly prohledejte v tomto výpise:


ZAPOJENÍ DO E-VÝPŮJČEK:

 • zaregistrujte se v knihovně a v přihlášce vyplňte i svou e-mailovou adresu
 • zaregistrujte se na portálu eReading.cz pod stejnou e-mailovou adresou
 • stáhněte si aplikaci eReading do Vašeho zařízení – z Google Play pro OS Android nebo z App Store pro iOS

VYPŮJČENÍ E-KNIHY:

 • přihlaste se do on-line katalogu knihovny
 • u vybraného titulu použijte tlačítko PŮJČIT E-KNIHU – zobrazí se oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky a na e-mail Vám dorazí oznámení o uskutečněné e-výpůjčce

ZOBRAZENÍ PŮJČENÉ E-KNIHY:

 • spusťte si aplikaci eReading na svém zařízení – sekce MÍSTNÍ (půjčené e-knihy) bude zpočátku prázdná
 • v horním menu aplikace zvolte sekci ONLINE a vyplňte stejné přihlašovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu eReading.cz
 • kliknutím na její obálku e-knihu stáhnete a ta se zobrazí v sekci MÍSTNÍ, odkud ji poté lze číst již bez připojení k internetu

APLIKACI eReading LZE VYUŽÍVAT NA TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:

 • telefony či tablety se systémem Android 4.1 a vyšší
 • iPhone či iPad se systémem iOS 8.4 a vyšší
 • vybrané čtečky elektronických knih

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY:

ČTENÁŘSKÉ KONTO UŽIVATELE KNIHOVNY:

PORTÁL eReading.cz:

APLIKACE eReading:

VYBRANÉ PODPOROVANÉ ČTEČKY:

Výběr e-knih ke stažení zdarma

Tematickou stránku ctenarum.cz připravila Městská knihovna v Praze pro své čtenáře jako malou satisfakci za mimořádnou délku letošní prázdninové uzavírky.

Stránka nabízí výběr osvědčených autorek a autorů, kteří se na cestách za prázdninovým dobrodružstvím budou hodit – Urban, Reinerová, Kafka, Joyce, Saki, Doyle, Seton, Jerome, Škvorecký, Viewegh, Andersen…

Tituly jsou dostupné volně bez nutnosti registrace, zdarma a legálně, nabídka knih ke stažení se tak může hodit i vám.


Rozcestník pro seniory - kybernetická bezpečnost

Doporučujeme vzdělávací brožuru Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy a doporučení v problematice kybernetické bezpečnosti.


Příručka je zaměřena na tyto oblasti:

 • zpravodajství a informace na internetu
 • bezpečný pohyb na internetu
 • bezpečná komunikace na internetu
 • bezpečné nakupování na internetu
 • vyhledávání a ověřování informací
 • hesla
 • e-mail
 • on-line nakupování
 • veřejné počítače a sítě
 • on-line sociální sítě
 • on-line platby
 • odkazy a přílohy
 • on-line seznamky
Vzdělávací brožura Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy, doporučení atp. v problematice kybernetické bezpečnosti.

https://www.knihovnakolin.cz/doc/rozcestnik_pro_seniory_kyberneticka_bezpecnost.pdf

Knižní dary pro veřejné miniknihovny

Městská knihovna Kolín, která provozuje síť veřejně dostupných miniknihoven po celém Kolíně, přijímá pro tyto účely knižní dary od široké veřejnosti.

Své dary můžete zanechat buď přímo v jednotlivých knihovničkách, nebo je můžete donést do hlavní budovy knihovny v Husově ulici na kterékoliv oddělení či na pobočku knihovny v Benešově ulici na sídlišti.

Případné informace lze získat telefonicky či mailem:

Všem dárcům děkujeme.


UMÍSTĚNÉ MINIKNIHOVNY

 • Kmochův ostrov – dětské hřiště směrem k amfiteátru
 • Vodní svět Kolín – přístupová cesta u hlavního vchodu
 • Park Komenského – křižovatka u sochy J. A. Komenského
 • Štítary – autobusová zastávka naproti bývalé škole
 • Borky – dětské hřiště poblíž soch filmových medvědů
 • Ohrada – Legerovo náměstí
 • Vodárna Kolín – odpočinková zóna
 • Sídliště u šachovnice – poblíž pobočky knihovny a MŠ Masarykova
 • Městská knihovna Kolín – miniknihovna bude osazena na zahradě hlavní budovy v zadním traktu po plánované revitalizaci tohoto prostoru

Semínkovna Městské knihovny Kolín

Nově vzniklá Semínkovna funguje v přízemních prostorách Oddělení pro dospělé Městské knihovny Kolín v Husově ulici.

Semínka jsou u nás uložena v pytlíčcích označených datem sběru a každý návštěvník (čtenář i nečtenář naší knihovny) si může kdykoliv během otevírací doby dospělého oddělení odnést či přidat zcela zdarma nějaký ten semínkový poklad.

Motivem této aktivity je: Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky a ekonomicky! Tak, jako se v knihovně půjčují knihy, nabízí nová Semínkovna osivo do vaší zahrádky, truhlíků nebo pro radost na pracovní či sváteční stůl. A stejně tak, jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni zeleniny a odkvětu vašich květin myslete na sdílení sklizených semínek pro Semínkovnu.

Adopce puštíka obecného

Městská knihovna Kolín, společně s Městským informačním centrem Kolín, se hrdě hlásí k adopci puštíka obecného jménem Rozárka, jehož tímto způsobem podporuje již pátým rokem.

O Rozárku se stará Ekocentrum Huslík, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí a pro svou činnost je akreditováno ČSOP (Českým svazem ochránců přírody). Svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy.

Audioknihy na CD k vypůjčení

Od ledna 2016 si v naší čítárně můžete vybírat z nově budované (tedy stále rostoucí) nabídky audioknih – nahrávek mluveného slova.

Městská knihovna Kolín Vám nabízí řadu zajímavých titulů – jejich seznam naleznete v našem webovém katalogu při hledání ve všech dokumentech pod klíčovým slovem AUDIOKNIHY:

www.knihovnako­lin.cz/katalog

Výpůjční doba audioknih je 14 dní s možností prodloužení.

Moudré a kultivované stáří

Díky službě rozvozu knih už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis.

Nejenže jim je automobilem dovezeme, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonech 321 720 160 a 602 303 192, nebo e-mailem na adrese:

Díky fialovému vozu Peugeot 107 už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis. Nejenže jim je automobil doveze, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma. Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu Moudré a kultivované stáří částkou 100 tisíc korun a TPCA věnovala knihovně svůj dvoumiliontý vyrobený vůz.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonech 321 720 160 a 602 303 192, nebo e-mailem na sluzby@knihovnakolin.cz.

Povinná školní četba - s Městskou knihovnou Kolín atraktivněji!

Opět začal nový školní rok a s ním přichází na řadu i povinná – či chcete-li, doporučená – četba.

Městská knihovna Kolín ji nabízí ve třech různých variantách. Nejdůležitější jsou samozřejmě KNIHY – těch má knihovna ve fondu okolo 110 titulů povinné literatury a to na všech odděleních, kromě čítárny.

Čítárna v 1. patře knihovny v hlavní budově tak nabízí alternativní zdroje povinné literatury, které jistě mohou být velice atraktivní variantou knihy nejen pro studenty – čtečky elektronických knih a audioknihy na CD.

ČTEČKY elektronických knih momentálně obsahují díla více než 30 autorů (především je zde literatura 18. a 19. století, ale i Bible a Homér). Jsou to ploché a lehké přístroje o rozměrech tabletu s obrazovkou napodobující papír (elektronický inkoust) a jako elektronické zařízení jsou půjčovány na základě jednoduché smlouvy mezi knihovnou a čtenářem.

AUDIOKNIHY jsou další aktuální variantou povinné literatury. Naše v roce 2016 založená sbírka obsahuje zatím 21 titulů povinné literatury ve formě nahrávky na CD, další ovšem budou postupně přibývat.

Přijďte naši nabídku prozkoumat i Vy.


SEZNAMY V PDF KE STAŽENÍ

www.knihovnako­lin.cz/…y_sez­nam.pdf

www.knihovnako­lin.cz/…_povin­na.pdf

Deskové hry od Albi a Mindoku na dětských odděleních

Od roku 2014 Vám nabízíme k vypůjčení množství deskových her pro celou rodinu i jednotlivce ve všech věkových kategoriích. Nabídku pro Vás stále rozšiřujeme, více informací a hry samotné naleznete přímo na dětských odděleních.

Přijďte si i Vy nějakou z her vyzkoušet!

K zapůjčení zdarma od ledna 2014.

Projekt Včelka v Městské knihovně Kolín zdarma

Městská knihovna Kolín nabízí svým čtenářům přístup do aplikace projektu Včelka uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Procvičujte s dětmi čtení každý den.

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Je vytvářena odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Přijďte Včelku také vyzkoušet:

www.vcelka.cz/…a­ry/203/run/

Městská knihovna Kolín nabízí svým čtenářům přístup do aplikace projektu Včelka uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Procvičujte s dětmi čtení každý den.

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Je vytvářena odborníky z oblasti čtení a poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Přijďte Včelku také vyzkoušet:
https://www.vcelka.cz/cs/library/203/run/

Rozečti.se v Městské knihovně Kolín zdarma

Rozečti.se – online výuka rychlého čtení zdarma pro čtenáře českých knihoven.

Dlouhodobě pracujeme na rozvoji aplikace pro výuky rychlého a efektivního čtení a tématu čtení se věnujeme i v dalších projektech. Rádi bychom právě touto prací svým dílem přispěli ke zlepšení čtení nejen v ČR, ale i dále. A knihovny jsou v tomto pro nás naprosto přirozeným i hlavním partnerem. Jsme proto rádi, že všem knihovnám v celé České republice můžeme nyní zprostředkovat novou službu pro jejich čtenáře – přístup do plné verze online výuky rychlého čtení uvnitř hlavní budovy knihovny v Husově ulici (v rámci knihovní počítačové sítě) zcela zdarma.

Pro spuštění online výuky stačí navštívit webové stránky projektu a vybrat si příslušnou lekci k procvičení:

http://knihov­na.rozectise.cz/707

Sběrné místo v Městské knihovně Kolín - ekologii vstříc společně!

Městská knihovna Kolín a Městské informační centrum Kolín se připojily do sítě sběrných míst pro ekologickou likvidaci odpadu.

Nyní tak lze prázdné tonery & cartridge z tiskáren a vybité akumulátorové baterie zdarma vhazovat do označených kartonových boxů na těchto místech:

Městská knihovna Kolín, Husova 69 – 1. patro

Městská knihovna Kolín, pobočka Benešova ulice – chodba

Městské informační centrum Kolín, Na Hradbách 157 – kancelář

© Městská knihovna Kolín 2008–2020

KNIHOVNÍ ŘÁD · ŘÁD INTERNETU · CENÍK · ROZPOČET 2020 & VÝHLED ROZPOČTŮ 2021-2022
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ · UČÍME SE PŘÍBĚHEM